Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử | Dễ sử dụng-Tiết kiệm-An toàn-Bảo mật
Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Tổng đài tư vấn hỗ trợ : 0903327585

CLICK...XEM HÓA ĐƠN MẪU

 

 

 

Lắp Mạng FPTHóa đơn điện tử MKG e-invoice Lắp Mạng FPTBảo mật, An toàn dữ liệu

Lắp Mạng FPT Miễn phí khởi tạo, thiết kế mẫu-logo hóa đơn   heartheartheartheartheart

        BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MKG e-invoice        

       STT          TÊN GÓI       SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN                GIÁ TIỀN  
        1 MKG-50 50 số 300.000   Lắp Mạng FPT
        2 MKG-100 100 số 380.000   Lắp Mạng FPT
        3 MKG-150 150 số 540.000   Lắp Mạng FPT
        4 MKG-200 200 số 600.000   Lắp Mạng FPT
        5 MKG-300 300 số 750.000   Lắp Mạng FPT
        6 MKG-400 400 số 800.000   Lắp Mạng FPT
        7 MKG-500 500 số 850.000   Lắp Mạng FPT
        8 MKG-1000 1.000 số 1,200.000   Lắp Mạng FPT
        9 MKG-2000 2.000 số 2.000.000   Lắp Mạng FPT
       10 MKG-3000 3.000 số 2.400.000   Lắp Mạng FPT
       11 MKG-5000 5.000 số 3.500.000   Lắp Mạng FPT
       12 MKG-10000 10.000 số 4.500.000   Lắp Mạng FPT

0903327585

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

ZALO
FACEBOOK
0903327585